Közlemények

A 2006. évi V. tv. (Ctv.) 21/A. § (1) bekezdésében foglalt lehetőséggel élve, az INOTAL Zrt. alapszabályának 13.1 pontja értelmében a Polgári Törvénykönyv vagy a gazdasági társaságok átalakulására vonatkozó törvény által megállapított, a Cégközlönyben közlemény közzétételére vonatkozó kötelezettségének az INOTAL Zrt. a cég honlapján történő közzététellel tesz eleget.

.

.